הקרן לרווחת ניצולי השואה

מימון מכשירי שמיעה לנפגעי רדיפות הנאצים
פנייה לקרן לרווחת נפגעי שואה באמצעות עמותת ידיד (קל יותר באמצעותם): 03-685126 – לפנות לשי או הדס.
פנייה לקרן לרווחת ניצולי השואה – 03-6090866 (עידית)
בלשכה לשיקום נכים, משרד האוצר – 03-5682626 (אהובה)