משרד הביטחון

אנו מספקי מכשירי שמיעה לאגף זה במשרד הביטחון, לפרטים נוספים צרו אימנו קשר

קישור לאתר האגף

https://www.shikum.mod.gov.il/he-il/shikumH/