עירית ירושלים

שיתוף פעולה בפעילויות בעיר ירושלים לבין גל מכשירי שמיעה

בין הפעילויות ניתן למצוא את יום בדיקות השמיעה ועוד.

קישור לאתר “ירושלמי”

www.jerusalem.muni.il