כלל המרפאות פועלות בכפוף לנוהלי משרד הבריאות (התו הירוק)

פתרונות שמיעה

פתרונות שמיעה
מכשירי שמיעה חזקים

מחוץ לאוזן / חזקים

מכשיר שמיעה תוך אוזני

תוך אוזני

מכשיר שמיעה נטען

מכשירים נטענים

מכשירי שמיעה במשקפיים

קונדוקטיבי הולכתי

מכשיר שמיעה יקר וטוב

מיוחדים וקטנים

טיניטוס

פתרונות לטיניטוס