כלל המרפאות פועלות בכפוף לנוהלי משרד הבריאות (התו הירוק)

בעיות שמיעה

בעיות שמיעה
ירידת שמיעה קלה

ירידת שמיעה קלה

ירידת שמיעה בינונית

ירידת שמיעה קשה

ירידת שמיעה עמוקה

טיניטוס (רעשים באוזניים)

ירידת שמיעה הולכתית