כלל המרפאות פועלות בכפוף לנוהלי משרד הבריאות (התו הירוק)

ציוד רפואי

ציוד רפואי
אודיומטר

אודיומטרים

טימפנומטר

טימפנומטרים

אודיומטר טימפנומטר משולב

מכשירי משולב

Hearing test showing ear of young woman with sound waves simulation technology - isolated on white banner

סימולטור שמיעה

מעבדה

מעבדה וקליני