כלל המרפאות פועלות בכפוף לנוהלי משרד הבריאות (התו הירוק)

פתרונות שמיעה

פתרונות שמיעה
מכשירי שמיעה במשקפיים

קונדוקטיבי הולכתי

מכשיר שמיעה יקר וטוב

מיוחדים וקטנים

טיניטוס

פתרונות לטיניטוס

מכשירי שמיעה חזקים

מחוץ לאוזן / חזקים

מכשיר שמיעה תוך אוזני

תוך אוזני

מכשיר שמיעה נטען

מכשירים נטענים